Smútočné vence

Smútočné vence sú aranžované zo živých kvetov a  v prípade kruhových vencov, zo živej jedľovej čečiny. Priemer štandardných vencov je cca. 80 cm.

Cena vencov sa určuje podľa použitého typu kvetov a ich množstva. Jednoduché vence sa pohybujú v cenách cca. 85 Euro a v prípade väčšieho počtu kvetov, a drahších kvetov je cena kalkulovaná na základe konkrétnej požiadavky.