Smútočné Ikebany

Smútočné ikebany sú aranžované na prírodnej živej jedľovej čečine, alebo s použitím exotickej zelene.

Štandardná dĺžka smútočných ikebán je cca. 130 až 160 cm.

Cena sa odvíja od počtu použitých kvetov, a od cca. 75 Euro. Konkrétna cena sa vždy vypočíta podľa množstva a typu použitých kvetov.

Ukážka smútočných ikebán…