Gratulačné kytice

Smútočné Ikebany

Adventné a vianočné vence

Referencie

Smútočné aranžovanie

Smútočné kytice

Smútočné vence

Príprava svadobnej kytice

Svadobné kytice

Výzdoba svadobného auta

PONK

Takto sme začínali